Thông tin khoản vay:

Khoản vay:Khoản vay: VND
+
Lãi và Phí: 0 VND
=
Số tiền thanh toán: VND
Đến:
Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ ở trên, bạn chấp thuận đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung được quy định tại Điều khoản và Điều kiện, và Chính sách riêng tư.
Vay tiền Online   Blog   Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân phổ biến nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân phổ biến nhất hiện nay

15 tháng 7 2020

Hợp đồng vay tiền cá nhân là văn bản thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay. Thông thường, trong quy định của pháp luật không yêu cầu cụ thể về hình thức của hợp đồng này. Vậy nên việc vay tiền giữa cá nhân có thể được thực hiện bằng lời nói, hành vi hay văn bản. Tuy nhiên, để tránh được những rủi ro có nguy cơ phát sinh, chúng ta nên lập hợp đồng vay bằng văn bản. Vậy mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhân có những điều khoản gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của dịch vụ hỗ trợ cho vay tín chấp OnCredit nhé:

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân phổ biến nhất

Khi vay tiền với cá nhân, tổ chức tài chính hay ngân hàng, người vay phải thảo luận kỹ các điều khoản trước khi ký kết hợp đồng với bên cho vay. Trong đó, cần ghi rõ các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên với số tiền, lãi suất và thời hạn trả cụ thể.

Hợp đồng vay tiền cá nhân là một loại hợp đồng dân sự phổ biến, được ký kết giữa bên cho vay tiền và bên vay tiền. Hợp đồng này có thể được lập giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với công ty, tổ chức.

Hợp đồng vay tiền cá nhân là loại hợp đồng phổ biến hiện nay

Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một mẫu hợp đồng cá nhân phổ biến, có những điều khoản thiết yếu của một hợp đồng. Mẫu hợp đồng vay cá nhân dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn có thể bổ sung những nội dung khác cần thiết. Nếu có thể, bạn hãy tìm hiểu thêm các quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi lập hợp đồng cho mượn tiền.

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …… tháng …… năm ………

Tại địa điểm: .......................................................................................

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Ông (Bà): ..........................................................................................

+ Địa chỉ: .............................................................................................

+ Điện thoại: .......................................................................................

+ Đại diện là: .......................................................................................

+ CMND số: ...................................  cấp ngày: .......................  tại: ................................                

Bên B: (bên vay)

+ Ông (Bà): ..........................................................................................

+ Địa chỉ: .............................................................................................

+ Điện thoại: .......................................................................................

+ Đại diện là: .......................................................................................

+ CMND số: ...................................  cấp ngày: .......................  tại: ................................                

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: ...............................................................................

+ Bằng chữ: .............................................................................

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………………… tháng

+ Kể từ ngày ……………………… tháng …………… năm …………………….

+ Đến ngày ……………………… tháng …………… năm …………………….

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

Chuyển khoản qua tài khoản: ………………………………………………………

Tên chủ tài khoản: ………………………………………………………………………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………

Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……… đợt

-  Đợt 1: ……………………………………………………………………………

-  Đợt 2: ……………………………………………………………………………

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

4.1 Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ……………………………………… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…

4.2 Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

4.3 Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Những cam kết chung

6.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

6.2 Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

6.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân ………………………………………………………………………………… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng …… năm ………… đến ngày …… tháng …… năm …………

Hợp đồng này được lập thành ………… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

                      Chức vụ                                                                                Chức vụ

                (Ký tên, đóng dấu)                                                           (Ký tên, đóng dấu)

 

                Người làm chứng

                (Ký tên, đóng dấu)

 

Nên có hợp đồng cho vay tiền để đề phòng các trường hợp tranh chấp

Lưu ý gì khi lập mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhân?

Bộ luật Dân sự không quy định mẫu Hợp đồng vay tiền cá nhân nói riêng và hợp đồng vay tài sản nói chung phải tuân theo một hình thức bắt buộc, do vậy hình thức của hợp đồng này được thực hiện theo quy định về hình thức của hợp đồng dân sự nói chung. Thường thì hợp đồng cho vay tiền có những nội dung sau:

- Ngày xác lập hợp đồng;

- Thông tin cá nhân nguời cho vay tiền;

- Thông tin cá nhân người vay tiền;

- Các điều khoản:

+ Số tiền cho vay;

+ Mục đích;

+ Tài sản thế chấp;

+ Thời hạn vay;

+ Phương thức cho vay;

+ Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay;

+ Xác nhận đã nhận đủ số tiền;

+ Cam kết hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộc;

+ Thời điểm hợp đồng mượn tiền có hiệu lực;

- Chữ ký của hai bên, xác nhận của người làm chứng;

Ttrước khi ký kết hợp đồng vay tiền, các bên tham gia cần xem xét kỹ lưỡng những điều mục có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của mình để đưa ra được thỏa thuận thỏa đáng nhất.

Hợp đồng vay cá nhân vẫn có giá trị pháp lý dù không công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, hai bên sẽ phải chứng minh hợp đồng, giám định chữ ký… nên tốt nhất, hai bên bên đi công chứng, chứng thực mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân để tránh những rắc rối phát sinh về sau.

Trước khi ký kết hop dong vay ca nhan, bên cho vay cần tìm hiểu kỹ về bên vay cũng như khả năng trả nợ của họ. Thực tế, nhiều trường hợp, nguyên đơn là bên cho vay thắng kiện song bên vay không thể trả nợ dẫn đến bên cho vay vừa mất tiền gốc, vừa mất thời gian, án phí…

Ký hợp đồng mượn tiền thật sự rất quan trọng

Dịch vụ hỗ trợ vay tiền nhanh trong ngày OnCredit

OnCredit là công ty chuyên hỗ trợ vay tiền nhanh, nhận tiền trong ngày. Hãy truy cập ngay website OnCredit hoặc tải ứng dụng về điện thoại, hoàn thành hồ sơ đăng ký vay theo hướng dẫn. Nhân viên của chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ lại với bạn để xác nhận lại khoản vay. Sau khi hồ sơ được duyệt, bạn sẽ nhận được tiền thông qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử ngay trong ngày.

OnCredit rất hân hạnh được hỗ trợ bạn khi bạn đang gặp khó khăn về tài chính. Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời: 1900 63 65 27!

0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên
Chúc mừng sinh nhật! Quà tặng của bạn là giảm giá theo mã khuyến mãi My_BtDay
Giảm giá nóng - % theo chương trình thưởng!

Thông tin khoản vay:

Khoản vay: VND
Lãi và Phí : VND
Số tiền thanh toán: VND
Đến:
Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ ở trên, bạn chấp thuận đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung được quy định tại Điều khoản và Điều kiện, và Chính sách riêng tư.
Hãy tìm mã khuyến mãi độc đáo trên các mạng xã hội

Bài viết hữu ích