Tổng đài chăm sóc khách hàng
1900636589
Hỗ trợ thanh toán khoản vay
02873012979
  • 08:00 – 20:30, Thứ Hai – Chủ Nhật
Vay tiền Online   Quy Định Sử Dụng OnDong

Quy Định Sử Dụng OnDong

VAY NHANH - 0% CHO KHOẢN VAY ĐẦU*
Số tiền vay
Thanh toán đúng hạn và đăng ký khoản vay mới để tăng hạn mức vay!
Khoản vay:
Lãi và Phí:
0 ₫
Số tiền thanh toán:
1.078.000 ₫
Thời hạn vay: 5 ngày

Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ VAY ở trên, bạn chấp thuận đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung được quy định tại Điều khoản và Điều kiện, và Chính sách riêng tư.


  • -Số tiền thanh toán bao gồm tiền gốc, lãi và phí
  • -Khoản vay được duyệt có thể khác với yêu cầu của bạn
Ví dụ: Nếu khoản vay online đầu tiên là 500.000 ₫ (0% lãi, phí), tổng số tiền phải trả vào ngày đến hạn là 500.000 ₫. Nếu thanh toán đúng và đầy đủ như cam kết, Khách hàng có thể nhận được mã giảm giá lên đến 50% cho khoản vay online tiếp theo.

Quy định chung:

- onDong là phần thưởng dành cho các Khách hàng khi tham gia các chương trình ưu đãi của OnCredit và đối tác cho vay của OnCredit.

- onDong sẽ được cập nhật trong Tài khoản cá nhân của khách hàng tại trang web www.oncredit.vn.

- 1 onDong có giá trị tương đương với 1 VND.

- Khách hàng có thể sử dụng onDong để thanh toán tối đa 50% tổng số tiền lãi, phí mà khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán. Tỉ lệ này có thể thay đổi theo chính sách của Công ty trong từng thời kỳ.

- Khách hàng cũng có thể sử dụng onDong để gia hạn các khoản vay tiếp theo.

- onDong có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phần thưởng được ghi nhận trong tài khoản cá nhân của Khách hàng.

- Sau ngày đến hạn thanh toán, onDong trong tài khoản cá nhân của Khách hàng sẽ được sử dụng để gia hạn khoản vay hoặc khấu trừ trực tiếp vào số tiền phải thanh toán của khoản vay (trong trường hợp tổng giá trị onDong trong tài khoản cá nhân không đủ để gia hạn khoản vay).

- Nếu khách hàng thanh toán trễ hạn từ 1 ngày trở lên, khách hàng sẽ KHÔNG được sử dụng onDong. Trong trường hợp khách hàng thanh toán không đầy đủ và không đúng hạn, onDong sẽ tạm thời bị đóng băng cho đến khi khách hàng tất toán khoản vay hiện tại.

- Nếu khách hàng thanh toán sớm khi thời hạn vay chưa vượt qua được 50% thời hạn trong hợp đồng, khách hàng sẽ KHÔNG được sử dụng onDong.

Quy định khác:

- Tùy theo tình hình thực tế, các quy định về onDong có thể thay đổi theo chính sách của Công ty trong từng thời kỳ. Trong trường hợp đó, mọi điều khoản và điều kiện mới để sử dụng onDong sẽ được cập nhật trên Trang Web trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự kiến thay đổi.

- onDong được hiển thị trên Trang Web, quảng cáo và tài liệu liên quan đến các chương trình khuyến mãi chỉ mang tính chất minh họa.

- Khách hàng chỉ có thể sử dụng onDong để thanh toán lãi và phí hoặc gia hạn khoản vay nếu khoản vay đó chưa được áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi/mã giảm giá nào.

- OnDong chỉ được sử dụng khi khách hàng thanh toán một phần hoặc thanh toán toàn bộ lãi và phí của khoản vay, ngoài ra không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào khác.